Artykuł sponsorowany

Czym się różnią ustawienia Hellingera od tradycyjnych form terapii?

Czym się różnią ustawienia Hellingera od tradycyjnych form terapii?

Ustawienia rodzinne według Bert'a Hellingera to innowacyjna metoda pracy z traumami, problemami emocjonalnymi i relacjami. W odróżnieniu od tradycyjnych form terapii, takich jak psychoterapia czy terapia par, ustawienia rodzinne koncentrują się na systemie rodzinnym jako całości, uwzględniając wpływ przodków na życie jednostki. W niniejszym artykule przyjrzymy się trzem kluczowym aspektom, które odróżniają ustawienia Hellingera od innych metod terapeutycznych.

Proces terapeutyczny w ustawieniach Hellingera

Terapia oparta na ustawieniach Hellingera odbywa się zazwyczaj w grupie, gdzie każdy uczestnik może być zarówno klientem, jak i reprezentantem innych osób. Na początku terapeuta prowadzi wywiad z klientem, aby poznać jego sytuację życiową i problemy, z którymi się zmaga. Następnie klient wybiera reprezentantów dla siebie oraz innych osób związanych z problemem, którzy są ustawiani w przestrzeni według intuicji klienta. Terapeuta obserwuje interakcje między reprezentantami i prowadzi proces terapeutyczny, który ma na celu uwolnienie blokad emocjonalnych i energetycznych

Holistyczne podejście do rodziny

Ustawienia hellingerowskie traktują rodzinę jako całość, uwzględniając wpływ przodków na życie jednostki. W przeciwieństwie do tradycyjnych form terapii, które skupiają się na pojedynczych osobach lub parach, ustawienia rodzinne biorą pod uwagę więzi między wszystkimi członkami rodziny, zarówno żyjącymi, jak i zmarłymi. Dzięki temu podejściu możliwe jest identyfikowanie ukrytych wzorców i dynamik rodzinnych, które mogą wpływać na problemy jednostki.

Praca z traumą pokoleniową

Jednym z kluczowych założeń ustawień Hellingera jest to, że traumy i niewyjaśnione sprawy z przeszłości mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. W tradycyjnych formach terapii często skupia się na traumach jednostki, nie uwzględniając wpływu przodków. Ustawienia rodzinne pozwalają na odkrycie tych ukrytych więzi i zrozumienie, jak traumy przodków wpłynęły na życie jednostki oraz na jej relacje z innymi członkami rodziny.

Metoda pracy z grupą

W odróżnieniu od tradycyjnych form terapii, w których spotkania odbywają się indywidualnie lub w parach, ustawienia rodzinne często realizowane są w formie warsztatów grupowych. Podczas takiego warsztatu uczestnicy reprezentują poszczególnych członków rodziny klienta, co pozwala na odtworzenie sytuacji rodzinnych i obserwację dynamiki między nimi. Ten sposób pracy umożliwia głębsze zrozumienie problemów jednostki oraz pozwala na doświadczenie emocjonalne i duchowe przemiany.

Podsumowując, ustawienia Hellingera różnią się od tradycyjnych form terapii przede wszystkim holistycznym podejściem do rodziny, uwzględnieniem traum pokoleniowych oraz metodą pracy z grupą. W Polsce metoda ta zdobywa coraz większą popularność, a liczba terapeutów stale rośnie. Dzięki tym cechom, ustawienia rodzinne pozwalają na głębsze zrozumienie problemów jednostki oraz rozwiązanie trudności emocjonalnych i relacyjnych.